Opedag 2019

Graad1's

Laerskool Fochville 

Visie
Om kwaliteit opvoeding aan leerders te verskaf ten einde hulle op te hef en te bemagtig om 'n verantwoordelikke en betekenisvolle rol in die gemeenskap te vervul.

Missie
Dit moet bereik word deur:

  • Om ouers en gemeenskapsbetrokkenheid in die skool aan te moedig.
  • Omstandighede vir leerders op alle vlakke binne en buite die skool te verhoog.
  • Al sy aktiwiteite op bybelse norme en waardes te grond.
  • 'n Stabiele, gelukkige skool gemeenskap te skep.
  • Die landsvlag en volkslied te eerbied.
  • Te verseker dat toegewyde, objektiewe personeel beskikbaar is.
  • Kwaliteitsonderwys te voorsien.
  • Toe te sien dat elke leerling die leuse "Groei en Bloei" sal uitleef en nastreef.

Getrou aan die skool se Visie en Missie soos hierbo uiteengesit sal die Beheerraad poog om gekwalifiseerde, pligsgetroue en verantwoordelike opvoeders aan stel.

LEES MEER

BELANGRIKE DATUMS

WELKOM BY LAERSKOOL FOCHVILLE