Previous
Next

Visie

Om kwaliteit opvoeding aan leerders te verskaf ten einde hulle op te hef en te bemagtig om 'n verantwoordelikke en betekenisvolle rol in die gemeenskap te vervul.

Missie

Dit moet bereik word deur: Om ouers en gemeenskapsbetrokkenheid in die skool aan te moedig. Omstandighede vir leerders op alle vlakke binne en buite die skool te verhoog. Al sy aktiwiteite op bybelse norme en waardes te grond. 'n Stabiele, gelukkige skool gemeenskap te skep. Die landsvlag en volkslied te eerbied. Te verseker dat toegewyde, objektiewe personeel beskikbaar is. Kwaliteitsonderwys te voorsien. Toe te sien dat elke leerling die leuse "Groei en Bloei" sal uitleef en nastreef. Getrou aan die skool se Visie en Missie soos hierbo uiteengesit sal die Beheerraad poog om gekwalifiseerde, pligsgetroue en verantwoordelike opvoeders aan stel.

WELKOM BY LAERSKOOL FOCHVILLE

By Laerskool  Fochville poog ons daarin om die balans  te kry  tussen  maksimum  stimulasie,  prestasie  en ontwikkeling, sonder om onnodige druk  op leerlinge  te plaas.  Daar is slegs  een  aspek  van skool  waaroor  ons  geensins  kan onderhandel nie en dit is akademie.

Ons mag egter nooit vergeet dat ‘n skool kindgedrewe moet wees en kinders se belange altyd eerste gestel moet word nie.   Kinders moet  gemotiveer  word om deel te wees van ‘n groter en kompeterende samelewing  sonder om  die kind,  in die primêre skool, se reg om nog “kind” te wees, van hom af weg te neem.

Daarom moet ons as onderwysers en u as ouer, ons kinders leer hoe  om tyd te  bestuur  en sy/haar  dag te beplan.   In ‘n aktiewe kind se lewe vandag is daar  al hoe minder  tyd om net kind te wees.