UIT DIE KANTOOR

Wat ‘n jaar?  Die jaar 2018 sal heel moontlik onthou word as een van die suksesvolste jare in die onlangse geskiedenis van Laerskool Fochville.  Laerskool Fochville het op al die gebiede uitgestaan as ons gemeet word aan standaarde   van   omliggende  skole  en  selfs  landswyd.

Ek weet dit het ongelooflik baie geëis van ons kinders, en ouers.  Letterlik ure en ure se volgehoue toewyding  deur  almal  het  die jaar moontlik gemaak.  Natuurlik kon niks  bereik word  sonder  die  seën  en  genade van ons Skepper nie.  Ons as sondige mense sien mos  gewoonlik Sy hand in retrospeksie as ons terugkyk na alles en besef dat niks moontlik was sonder ons Vader se hulp   nie. .

Ek wil vir  u  as ouer en  elke leerling  uit  my hart bedank  vir u volgehoue  ondersteuning  en betrokkenheid.  In ‘n land waar onderwys en skole daagliks met uitdagings op vele gebiede sit, kan ek met dankbaarheid noem dat Laerskool Fochville nie stagneer of self agteruitgaan nie, maar jaar na jaar die standaard verhoog.

Ons mag egter nooit vergeet dat ‘n skool kindgedrewe moet wees en kinders se belange altyd eerste gestel moet word nie.   Kinders moet  gemotiveer  word om deel te wees van ‘n groter en kompeterende samelewing  sonder om  die kind,  in die primêre skool, se reg om nog “kind” te wees, van hom af weg te neem.

Daarom moet ons as onderwysers en u as ouer, ons kinders leer hoe  om tyd te  bestuur  en sy/haar  dag te beplan.   In ‘n aktiewe kind se lewe vandag is daar  al hoe minder  tyd om net kind te wees.

By Laerskool  Fochville poog ons daarin om die balans  te kry  tussen  maksimum  stimulasie,  prestasie  en ontwikkeling, sonder om onnodige druk  op leerlinge  te plaas.  Daar is slegs  een  aspek  van skool  waaroor  ons  geensins  kan onderhandel nie en dit is akademie.

Elke kind het die reg tot kwaliteit onderrig.  Die vraag is altyd:   “Gebruik  elke  leerling of  ouer  die geleenthede  wat aan Laerskool Fochville gebied word?”

Tans is  die skool hard  besig  om te beplan vir 2019.  Ek sien saam met die personeel baie uit na 2019.  Kom ons vat hande.  Ouers en onderwysers het mekaar nodig ten einde die beste te gee  vir  elke  kind.

U  kind  se  toekoms  is vir  ons onderwysers  ook belangrik  en Laerskool Fochville wil jaarliks die bes moontlike kind na die Hoërskool stuur.

Dankie vir 2018.  Dankie kinders en dank aan u as ouer.  Dankie vir  die  personeel.  Die groot dankie gaan aan ons Vader wat elke dag saam met ons ‘n paadjie stap.  Mag u ‘n baie Geseënde Christusfees beleef en mag 2019 net voorspoed en seën vir u elkeen inhou.

Ons sien daarna uit om u hier te ontvang in 2019.

~ Ben Habig