TOELATINGSVEREISTES

Geen leerder word tot die skool toegelaat, indien sy/haar ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperk oorskry. (Alle aansoeke sal op meriete hanteer word). Graad 1 : 8 jaar

Graad 2 : 9 jaar
Graad 3 : 10 jaar
Graad 4 : 11 jaarGraad 5 : 12 jaar
Graad 6 : 13 jaar
Graad 7 : 14 jaar

Gedrag en skolastiese vordering van leerders moet na wense wees.