Toelatingsvereistes

Geen leerder word tot die skool toegelaat, indien sy/haar ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperk oorskry. (Alle aansoeke sal op meriete hanteer word). 

  • Graad 1 : 8 jaar
  • Graad 2 : 9 jaar
  • Graad 3 : 10 jaar
  • Graad 4 : 11 jaar
  • Graad 5 : 12 jaar
  • Graad 6 : 13 jaar
  • Graad 7 : 14 jaar

Gedrag en skolastiese vordering van leerders moet na wense wees.