Skooldrag en Klerebank

Me. Hilda Marais hanteer en bestuur die skool se klerebank.
KLEREBANK TYE: MAANDAG TOT VRYDAG 07:30 TOT 08:30 EN 12:30 TOT 13:30

SKOOLDRAG IS BESKIKBAAR BY DIE VOLGENDE LEWERANSIERS: 

 • SKATKIS
  Losberglaan, Fochville
  Tel: (018) 771 2832
 • FASHION CREATIONS BOUTIQUE
  CPI Gebou
  Sewende Straat, Fochville
  Tel: (018) 0837804569
 • MASONS/HANIFSONS
  13 Skool Street, Fochville
  Tel: (018) 771 6342