SKOOLDRAG EN KLEREBANK

Me. Hilda Marais hanteer en bestuur die skool se klerebank.
KLEREBANK TYE: MAANDAG TOT VRYDAG 07:30 TOT 08:30 EN 12:30 TOT 13:30

 

SKOOLDRAG IS BESKIKBAAR BY DIE VOLGENDE LEWERANSIERS: 

SKATKIS
Losberglaan, Fochville
Tel: (018) 771 2832

FASHION CREATIONS BOUTIQUE
CPI Gebou
Sewende Straat, Fochville
Tel: (018) 0837804569

MASONS/HANIFSONS
13 Skool Street, Fochville
Tel: (018) 771 6342